Grøn markedsføring

I 2050 er målet, at Danmark skal være et klimaneutralt land – noget som vi alle skal bidrage til. Virksomheder står derfor overfor en stor opgave for at sikre en grøn omstilling med mere miljøvenlige og bæredygtige driftsmetoder.

De danske forbrugere forventer i stigende grad, at virksomheder har en bæredygtig forretningsmodel, hvor de handler ansvarligt og bidrager til samfundet. Den grønne omstilling udfordrer de danske virksomheder til at tænke nye og innovative løsninger, der sikrer en langsigtet rentabilitet.

Grøn omstilling er derfor ikke længere en valgfri mulighed, men en nødvendighed for danske virksomheder. Og det kræver hårdt arbejde – et hårdt arbejde som vi gerne vil lette med den rette kommunikationsstrategi for dig og din virksomhed!

Mål om at være klimaneutral i 2025

Undgå ’greenwashing’ med professionel kommunikation

Hos Vizuall vil vi gerne bidrage til, at vores kunder når deres mål om at reducere deres CO2-udledning. Eftersom vi ikke kan rådgive i selve den grønne omstilling og hvad du som virksomhed skal/ikke skal gøre, kan vi assistere med professionel kommunikation, hvorved du undgår ’greenwashing’. Forbrugerombudsmanden modtager jævnligt klager, der handler om at mange virksomheder markedsfører sig grønt på en uhensigtsmæssig måde. Vores kvalifikationer i kommunikation og branding gør, at vi kan hjælpe dig med at kommunikere din virksomheds grønne omstilling på en ordentlig måde og komme forbuddet mod vildledning i din kommunikation om bæredygtige tiltag i forkøbet.

Vi kan hjælpe dig med at kommunikere hele processen af jeres grønne tiltag – fra overvejelser, research, opstart og til din målsætning er nået. Alt sammen på en måde, der gør det let at forstå for kunder, ansatte, samarbejdspartnere og andre interessenter. Sagt med andre ord – vi ønsker at bidrage til at fremtidssikre vores kunder og gøre deres virksomheder og ydelser attraktive nu og langt ud i fremtiden. Det gælder særligt, når de gerne vil markedsføre grønne tiltag på den rigtige måde.

En professionel og letforståelig kommunikation af din grønne omstilling uden vildledende udsagn styrker din virksomheds troværdighed. Det gør det derfor nemmere at rekruttere loyale og dedikerede medarbejdere samt fastholde eksisterende kunder og ikke mindst tiltrække nye kunder.

Undgå greenwashing

Heine

”Vi har fået god og ærlig rådgivning omkring vores formidling af de forskellige grønne tiltag vi har og ikke mindst vil implementere hos Møllers Værktøjsfremstilling. Vi er blevet opmærksomme på greenwashing, og er derfor i endnu højere grad end før opmærksomme på, hvad vi kommunikerer, og ikke mindst hvordan vi kommunikerer det”

– Jens Henrik Møller fra Møllers Værktøjsfremstilling

3 pakker til grøn omstilling

Den grønne omstilling du gennemgår, er forskellig fra naboens, og derfor har vi udarbejdet en bronze-, sølv- og guldpakke, hvor hver pakke tilpasses efter din proces og din virksomhed. Priserne på pakker er ment som retningsgivende priseksempler – vi skræddersyer nemlig løsningen efter dit behov.

Opslag på dine sociale medier, der formidler din grønne proces (tekst og grafik)
Opdatering af din hjemmeside med indhold omkring din virksomheds miljøtiltag (tekst og grafik)
Tydeliggørelse af certificeringer (tekster og implementering på hjemmeside)
Udarbejdelse af en ny mailsignatur til din virksomhed, hvor certificeringer er inkluderet
Kommunikation til samarbejdspartnere om jeres grønne omstilling (online udsendelse)
Nyhedsbrev til kunder og andre interessenter (tekst og grafik)
PowerPoint præsentation af din grønne omstilling (4 slides i dit design + tekst og grafik)
Grafik af livscyklussen for dine produkter
Faktabaseret modul på hjemmeside, der viser hvad jeres tiltag har gjort for miljøet
En ny identitet, der matcher den grønne omstilling
Emballagedesign, merchandise, roll-ups og meget mere
Vejledning i ESG-rapporter (tilbydes via samarbejdspartner)
Bronzepakken

1 opslag
Fra kr. 8.000,-
BONUS Tilkøb
Sølvpakken

3 opslag inkl. video

inkl. video

1 nyhedsbrev
Fra kr. 18.000,-
BONUS Tilkøb
Guldpakken

3 opslag inkl. video

inkl. video

2 nyhedsbreve inkl. video

inkl. video
Fra kr. 30.000,-
BONUS Tilkøb

Kender du danskernes holdning til klimaet og klimatiltagene?

Instituttet for Fremtidsforskning i København og Epinion har undersøgt danskernes holdning til klimaet og klimatiltagene. Undersøgelsen viser blandt andet, at flere danske forbrugere har givet udtryk for, at de mangler viden og vejledning for at foretage bæredygtige valg og undgå vildledende markedsføring.

 

41%

vil fravælge en virksomheds produkter, hvis virksomheden udleder for meget CO2

27%

mener, at virksomhederne har det primære ansvar for at reducere CO2 udledningen

55%

er villige til at ændre vaner og livsstil for at hjælpe med at afbøde klimaændringer

Ordentlig markedsføring af bæredygtige værdier

Det handler om at gøre det rigtigt og formidle det på en letforståelig og korrekt måde. Vi har allerede haft hænderne en del i den ”grønne-markedsføring”, hvor vi blandt andet har samarbejdet med Affald Thy om at gøre affaldssortering nemmere og mere overskueligt for borgerne i Thy, og Klimaalliancen Thy om at formidle deres analyser om den mest optimale vej til grøn omstilling i Thy på en let fordøjelig måde.

Grøn omstilling i eget hus

Vi er allerede i gang med selv at gøre vores hverdag mere grøn. På nuværende tidspunkt er vi i gang med at researche på, hvor vi kan gøre en forskel – og de områder vi på nuværende tidspunkt har fokus på er:

Strøm fra grøn hosting

Grøn hosting af hjemmesider

Vi er på nuværende tidspunkt 99% i mål med at få flyttet al vores hosting over på hostingmiljøer, som driftes med vedvarende energikilder.

Her er certifikater fra de første hosting-selskaber, vi nu kan præsentere grønt regnskab fra:

Team Blue

Mindre papirspild

Vores papirforbrug på kontoret

Vi er stort set papirløse i vores arbejde da vi er mere og mere digitale, men vores forbrug kan sagtens være mindre.

Mindre transport

Transport t/r kunder samt t/r arbejde

Vi tilbyder allerede muligheden for hjemmearbejdspladser flere gange i ugen, så blandt andet de medarbejdere, der bor langt væk, ikke behøver tage bilen på arbejde hver dag. Men vi ønsker også at undersøge muligheden for at mindske vores transport yderligere.

Mindre energiforbrug

Strømforbruget på kontoret

Vi forsøger så vidt som muligt at kun have de mest nødvendige ting tændt, men vi vil gerne undersøge muligheden for endnu grønnere energi på kontoret.

Samarbejdspartner på rådgivning inden for grøn omstilling

Vi hos Vizuall har gjort det endnu nemmere for dig, kære kunde, at komme godt i gang med den grønne omstilling. Faktisk er det så nemt, at vi anbefaler dig en erfaren samarbejdspartner, der kan rådgive dig og din virksomhed i disciplinen bæredygtig virksomhedsudvikling, miljøvenlig drift og miljømæssige fordele i relation til din virksomhed. Vi har valgt at gøre det enkelt, så du kan fokusere på at skabe en mere bæredygtig fremtid.

Vores anbefaling lyder på Thybo & Co., som er Thys lokale ekspert i grøn omstilling.

Bo Immersen fra Thybo & Co

Er du klar til at kommunikere og markedsføre din grønne omstilling?

Det er kun godt, at forbrugere sætter spørgsmålstegn ved miljømæssige fortrin og etiske påstande mv., og at der er stigende fokus på bæredygtighed – men det kræver, at du som virksomhed er fuldt bevidst om de muligheder og faldgruber, der er i etisk markedsføring.

Vi står klar til at hjælpe dig med at lave den helt rette kommunikations- og markedsføringsstrategi for dine grønne tiltag. Vi skræddersyr løsningen 100 % til dig og din virksomhed så vi bedst muligt markedsfører dine bæredygtige værdier.

Kontakt os for en personlig snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med at opnå professionel kommunikation og lovlig grøn markedsføring.

Elisa Grauenkjær

Direktør & grafisk rådgiver

+ 45 91 23 06 86

elisa@vizuall.dk