RigKilde Life – animationsfilm

Projektbeskrivelse

Vizuall har udarbejdet denne animationsfilm for RigKilde Life projektet – til undervisning af børn fra 3.-5. klassetrin.

Hvad er Rigkilde?

RigKilde LIFE er et stort naturprojekt, hvor en række kommuner overalt i Danmark, vil redde sjælden og særlig natur.

Den Europæiske Union har sat som mål at bevare de mest værdifulde, sjældne og truede arter og levesteder i Europa. Målsætningens formelle ramme er Fugledirektivet og Habitatdirektivet.

Det har været centralt for at gennemføre målsætningen at etablere netværket af Natura 2000 områder.

Habitatdirektivet forpligter medlemsstaterne til at gøre den nødvendige indsats for at sikre eller genoprette sjældne og/eller truede naturtyper og arter. I Danmark har Naturstyrelsen for hvert Natura 2000 område udarbejdet Natura 2000 planer med målsætninger og indsatsretningslinjer. Kommunerne skal prøve at få planerne gennemført på ikke statslige arealer.

Læs mere på Rigkildes egen hjemmeside.

Projektdetaljer

Kunde: RigKilde Life

Tags: Animationsfilm

Back to Top